Anmäl behov av barnomsorg under skollov

För att kunna planera vår verksamhet under skolloven behöver vi veta vilka tider ditt barn kommer att vara på fritidshemmet eller förskolan.

Anmälan öppnar en månad innan varje lov.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö