Frånvaro för elev

Om ditt barn är sjukt eller behöver vara frånvarande av andra skäl måste du anmäla frånvaro. Frånvaroanmälan ska göras före kl 08.00

Du kan anmäla frånvaro på flera sätt. Klickar du på Skola24-ikonen nedan kan du logga in i webbgränssnittet med bank-id. Du kan även anmäla frånvaro i appen Skola24 eller ringa.

Webbsida eller app

Ladda ner app Skola24 webbversion Apple app Google play app

Telefon

Om du gör frånvaroanmälan till Telefon24 måste du göra anmälan varje dag. Följ instruktionerna på telefonsvararen och knappa in ditt barns personnummer (10 siffror)

Svenska 0515-86907

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö