Anmälan om allergi och specialkost

Om ditt barn är i behov av specialkost måste du göra en anmälan i vår e-tjänstportal till kommunen. Specialkost erbjuds av medicinska och religiösa skäl till alla barn inom förskola och skola i kommunen.

För att kunna tillgodose den sökandes behov på ett säkert sätt krävs att man vid ansökan bifogar underlag till alla medicinska ansökningar.

  • Det krävs ett intyg/eller journalanteckning från leg. läkare inom vården alternativt leg. dietist.
  • Intyget kan antingen bifogas via dator eller mobiltelefon.

Via dator bifogas intyget/journalanteckning om man fått det digitalt eller scannat in det.
Via mobil kan man ta en bild på ett fysiskt utskrivet papper på intyg/journalanteckning, påbörja anmälan och bifoga bilden till ansökan.

Ansökan kommer att behandlas av Kostenheten som ansvarar för tillagningen av måltiderna. När specialkost beviljats av ansvarig teamledare från kostenheten kommer rektorn på barnets förskola eller skola att ta del av innehållet och informera den personal som behöver ha kunskap om ditt barns specialkost.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö