Ansök om inackorderingstillägg

Om du är elev vid en gymnasieskola i en annan kommun kan du ha rätt att söka inackorderingstillägg. Studerande vid folkhögskolor, fristående skolor med flera kan söka statligt inackorderingstillägg hos CSN Länk till annan webbplats..

Sista ansökningsdag för kommunalt inackorderingstillägg är för höstterminen den 15 september och för vårterminen den 15 februari.

Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden har du inte rätt till inackorderingstillägg om du studerar i Göteborg och bor på de öar där du bara behöver åka en färja för att komma till Göteborg.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö