Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansök om konto till Skola24

Här ansöker du om konto för att hantera frånvaro via app och webb i Skola 24. Du behöver endast fylla i uppgifter för den vårdnadshavare som behöver ett nytt konto eller lösenord.

1. Elevens personuppgifter
I dessa fält fyller du i barnets personuppgifter. Obligatoriska fält är förnamn, efternamn och personnummer.

1. Vårdnadshavarens personuppgifter
I dessa fält fyller du i vårdnadshavarens personuppgifter.

2. Vårdnadshavarens personuppgifter
Du behöver endast fylla i uppgifter för den vårdnadshavare som behöver ett nytt konto eller lösenord.

Fler barn?
Har du flera barn inom skolan kan du fylla i fler uppgifter nedan.
2. Elevens personuppgifter
I dessa fält fyller du i det andra barnets personuppgifter.

3. Elevens personuppgifter
I dessa fält fyller du i det tredje barnets personuppgifter.

$eServiceType: Skola24

Senast uppdaterad: 2020-07-31 11.52

Publicerad: 2019-07-02 10.59
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö