Ansök om konto till Skola24

Om ditt barn är sjukt eller behöver vara frånvarande av andra skäl måste du anmäla frånvaro. Här ansöker du om konto för att hantera frånvaro via app och webb i Skola 24 för barn i grundskola och gymnasieskola i Öckerö kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö