Ansök om ledighet utanför lov i grundskolan

Om du vill vara ledig på skoldagar måste du ansöka om lov.

Läraren kan bevilja eleven en kortare ledighet utanför lov. Vid speciella skäl kan längre ledighet medges. Enligt skollagen kan rektorn endast delegera beslut om ledighet upp till tio dagar per läsår. Gäller ledigheten mer än tio dagar kan endast rektor fatta beslut.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö