Ansök om plats i fritidsverksamhet

För att ditt barn ska få börja på fritidshem måste du ansöka om en plats.

När barnet går över från förskola till förskoleklass flyttas barnet till fritidshem under förutsättning att du har ansökt om en plats på fritidshemmet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö