Ansök om plats på förskola

För att ditt barn ska få börja i förskola måste du ansöka om en plats.

Ansökan till förskola ska göras senast fyra månader innan du önskar plats. Du kan göra en ansökan om plats i förskola när du vill men ködatum räknas tidigast fyra månader innan önskat placeringsdatum (det vill säga det datum du önskar att barnet ska börja i barnomsorgen). Ex: Jag önskar en plats den 1 september. Tidigaste ködatum blir då den 1 maj.

Ansök om plats på kommunal förskola

Du ansöker via e-tjänsten IST Förskola längst ner på sidan.

Du hittar samtliga kommunala förskolor här

Ansök om plats på fristående förskola

För dig som väljer att ansöka om förskoleplats på en fristående förskola behöver du ansöka direkt till den verksamheten. Kontakta respektive förskola för mer information.

Du hittar samtliga fristående förskolor här

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö