Ansök om skolskjuts och busskort

Inför varje nytt läsår ska du göra en ny ansökan om skolskjuts, då beslutet om skolskjuts gäller för ett läsår i taget.

Senast uppdaterad: 2020-07-09 10.40

Publicerad: 2019-07-01 13.15
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö