Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansök om skolskjuts och busskort

Inför varje nytt läsår ska du göra en ny ansökan om skolskjuts, då beslutet om skolskjuts gäller för ett läsår i taget.

Senast uppdaterad: 2020-07-09 10.40

Publicerad: 2019-07-01 13.15
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö