Ansök till vuxenutbildning

Om du vill studera på en vuxenutbildning ansöker du via Göteborgs stads Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Du behöver inte be om Öckerö kommuns godkännande. Detta sköts automatiskt när du gör en ansökan, eftersom kommunerna samverkar kring vuxenutbildning. Det är viktigt att du skickar in eventuella betyg direkt till arbetsmarknad- och vuxenutbildning i Göteborg.

E-tjänst: Alvis

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö