Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Val av grundskola - Förskoleklass

Förskoleklass är obligatorisk och omfattar alla 6-åringar.

Läsåret 2020/2021 erbjuds förskoleklass på Bergagårdsskolan, Fotö skola, Hedens skola, Hälsö skola, Kompassenskolan, Rörö skola och Björkö skola. Du som vårdnadshavare har möjlighet att önska vilken skola ditt barn ska gå på. Du meddelar ditt önskemål i den här e-tjänsten.

Regler för skolval

Här kan du kan läsa reglerna för skolval i Öckerö kommunPDF

Uppgifter om barn och vårdnadshavare

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna signera ansökan, först när det är gjort kommer ansökan in till Barn- och utbildningsförvaltningen. De uppgifter som visas om vårdnadshavare, barn och folkbokföringsadress hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister. Är någon uppgift fel, vänligen ta kontakt med Skatteverket.

Om du eller ditt barn har skyddat identitet, eller om du är fosterförälder kan du tyvärr inte använda denna e-tjänst. Detta är för din/er säkerhets skull. Kontakta rektorn på den skolan som ni önskar i första hand.

Information och kontaktuppgifter till grundskolor

Här hittar du information och kontaktuppgifter till samtliga kommunala grundskolor

Senast uppdaterad: 2020-04-07 10.31

Publicerad: 2020-04-07 10.31
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö