Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inflyttningsanmälan för elev

Den här e-tjänsten används när en elev ska flytta till Öckerö kommun och börja i en kommunla skola.

Senast uppdaterad: 2021-03-18 15.02

Publicerad: 2019-07-04 16.31
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö