Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inflyttningsanmälan för elev

Den här blanketten används när en elev ska flytta till Öckerö kommun och börja i en kommunla skola.

Senast uppdaterad: 2019-07-04 16.31

Publicerad: 2019-07-04 16.31
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö