Lämna eller ändra schema

När ditt barn börjar i förskola eller fritidshem måste du registrera ett schema.

Det är viktigt att du registrerar rätt schema för att avgiften för platsen ska bli rätt och för att vi ska kunna planera vår verksamhet.

Glöm inte att ändra schemat om dina arbetstider/studietider förändras.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö