Säg upp plats på förskola eller fritids

När du inte längre är har behov av platsen på förskolan eller fritids ska platsen sägas upp.

Du säger upp platsen via e-tjänsten i IST Förskola. Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Om vårdnadshavaren väljer att säga upp sin förskoleplats under föräldraledighet avslutas placeringen två veckor efter syskonets födelse.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö