Utflyttningsanmälan för elev

Den här e-tjänsten används när en elev ska flytta från Öckerö kommun.

Senast uppdaterad: 2021-03-18 15.03

Publicerad: 2019-07-04 16.34
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö