Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag kan ges till dig som har en funktionsnedsättning och äger eller har en bostad för permanent bruk. Det kan vara villa, radhus, hyresrätt eller bostadsrätt. Din funktionsnedsättning ska vara bestående och kan vara både fysisk eller psykisk.

För att ansöka ska du kontakta din arbetsterapeut.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö