Ansökan om byte av parkeringsplats på Framnäs

Här kan du göra en ansökan om byte av parkeringsplats på Framnäs.

Senast uppdaterad: 2021-01-14 11.11

Publicerad: 2019-07-22 13.51
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö