Ansökan om röjning/fällning på kommunal mark

Ansökan avser endast träd och buskar som står på kommunens mark. För information om kommunal mark kontakta kommunservice.

Senast uppdaterad: 2019-12-30 09.00

Publicerad: 2019-03-27 14.43
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö