Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beställning av ritning

Kommunen kan hjälpa dig att ta fram nuvarande situationsplaner, fasadritningar, planritningar och sektionslösningar som du kan använda när du ansöker om lov.


Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter
Ritningar jag vill beställa
Ritningar jag vill beställa
Senast uppdaterad: 2019-08-20 15.10

Publicerad: 2019-03-27 15.51
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö