Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om bygglov

När du vill bygga ett nytt hus eller förändra en befintlig byggnad så behöver du först ansöka om bygglov hos kommunen.

Du kan fylla i ansökan genom att använda e-tjänsten nedan eller skriva ut blanketten Ansökan om bygglov (pdf)PDF


Senast uppdaterad: 2020-04-29 16.32

Publicerad: 2019-03-27 15.46
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö