Ansökan om bygglov

När du vill bygga ett nytt hus eller förändra en befintlig byggnad så behöver du först ansöka om bygglov hos kommunen.

Du kan fylla i ansökan genom att använda e-tjänsten nedan eller skriva ut blanketten Ansökan om bygglov (pdf)PDF


Senast uppdaterad: 2020-04-29 16.32

Publicerad: 2019-03-27 15.46
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö