Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beställning av nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med nybyggnation eller ombyggnation av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.

Senast uppdaterad: 2019-12-30 09.00

Publicerad: 2019-03-27 15.59
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö