Kontrollplan för ärenden utan kontrollansvarig

Ett förhandsbesked är inte ett medgivande till en byggnadsåtgärd. Ett förhandsbesked är i första hand ett medgivande till en nybyggnad på tomt utanför detaljplanerat område.

Senast uppdaterad:

Publicerad: