Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontrollplan för ärenden utan kontrollansvarig

Ett förhandsbesked är inte ett medgivande till en byggnadsåtgärd. Ett förhandsbesked är i första hand ett medgivande till en nybyggnad på tomt utanför detaljplanerat område.

Senast uppdaterad: 2019-06-12 15.58

Publicerad: 2019-03-28 10.39