Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmäl trasig avfallsbehållare

Om din avfallsbehållare är trasig kan du felanmäla detta så vi kan laga den eller ordna en ny behållare till dig.

E-tjänst: Felanmälan

Senast uppdaterad: 2019-06-25 11.21

Publicerad: 2019-03-28 09.16
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö