Anmäl trasig avfallsbehållare

Om din avfallsbehållare är trasig kan du felanmäla detta så vi kan laga den eller ordna en ny behållare till dig.

E-tjänst: Felanmälan

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö