Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall på egen hand måste du anmäla detta till kommunen.

Anmälan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45 § och lokal renhållningsordning.

Senast uppdaterad: 2019-12-30 09.00

Publicerad: 2019-03-28 11.28
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö