Anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall

Om du vill kompostera ditt hushållsavfall på egen hand måste du anmäla detta till kommunen.

Anmälan enligt avfallsförordningen (2011:927) 45 § och lokal renhållningsordning.

Senast uppdaterad: 2019-12-30 09.00

Publicerad: 2019-03-28 11.28
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö