Beställa container

Fakturaadress
Fakturaadress
Containerstorlek * (obligatorisk)
Containerstorlek


Önskat leveransdatum * (obligatorisk)
Önskat leveransdatum
Önskat hämtningsdatum
Önskat hämtningsdatum
Avfallsslag * (obligatorisk)
Du kan endast välja en typ av avfall per container
AvfallsslagSenast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö