1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmäl installation av värmepump

Om du vill installera en värmepump i din fastighet måste du anmäla detta till kommunen.

Till anmälningsblanketten ska det bifogas en situationsplan över den planerade anläggningen, som visar anläggningens läge i relation till tomtgräns, byggnader, enskilda vattentäkter (inom en radie av 100 meter) och eventuellt ytvatten.
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö