Anmäl installation av värmepump

Om du vill installera en värmepump i din fastighet måste du anmäla detta till kommunen.

Till anmälningsblanketten ska det bifogas en situationsplan över den planerade anläggningen, som visar anläggningens läge i relation till tomtgräns, byggnader, enskilda vattentäkter (inom en radie av 100 meter) och eventuellt ytvatten.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö