Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Det finns en husdjur som är mer eller mindre vanliga till exempel ormar, höns och gris som egentligen inte räknas som sällskapsdjur. Om du bor i tätbebyggt område kan det krävas tillstånd för att ha vissa typer av djur.

Anledningen till att du behöver ha tillstånd är för att minska risken att det uppkommer störningar och olägenhet. Tillståndet har alltså inget med djurskydd att göra.

Du behöver tillstånd om du vill ha:

  • nötkreatur, häst, får, get och svin
  • fjäderfä som till exempel höns, ankor och kalkoner
  • orm

Om du redan har tillstånd men vill ha fler djur eller andra djur måste du söka nytt tillstånd.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö