Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Är du rörelsehindrad och är i behov av ett parkeringstillstånd måste du ansöka om detta.

Ett parkeringstillstånd gäller i högst tre år. Ett parkeringstillstånd gäller i högst tre år. Efter det måste du göra en ny ansökan, eftersom tillståndet inte förnyas automatiskt. Den nya prövningen sker då utan hänsyn till tidigare prövning.
  • du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå
  • du har svårigheter att bära
  • du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett
  • du har svårigheter att ta dig i och ur en bil
  • du har rörelsehinder av kortvarigt slag
  • du är blind, men inte har något rörelsehinder
  • du inte har något rörelsehinder som påverkar din förmåga att gå

Öckerö kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet är att kunna besluta om rätten till färdtjänst. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är myndighetsutövning. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Västtrafik och Beställningscentralen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag, och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Kontaktuppgifter samt mer information om dina rättigheter hittar du på www.ockero.se/personuppgifter

Publicerad den: 2019-08-15 11.42