Ansöka om resor till Daglig verksamhet

För att åka färdtjänst till Daglig verksamhet måste du ansöka om ett färdtjänsttillstånd.

Öckerö kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet är att kunna besluta om rätten till färdtjänst. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla uppgifterna är myndighetsutövning. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Västtrafik och Beställningscentralen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag, och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Kontaktuppgifter samt mer information om dina rättigheter hittar du på www.ockero.se/personuppgifter Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad:

Publicerad: