Anmäl ägarbyte på fastighet med VA-anslutning och renhållningstjänst

Här kan du göra flyttanmälan, uppge ägarbyte för vatten/avlopp och för sophämtning.

Behöver du beställa ett nytt abonnemang kontakta kommunservice.

Här hittar du vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö