Ansluta fastighet till kommunalt ledningsnät

För att ansluta en fastighet till det kommunala ledningsnätet behöver du göra en anmälan till kommunen.

Senast uppdaterad: 2020-02-03 17.39

Publicerad: 2019-03-28 10.33
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö