Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansluta fastighet till kommunalt ledningsnät

För att ansluta en fastighet till det kommunala ledningsnätet behöver du göra en anmälan till kommunen.

Publicerad den: 2019-03-28 10.33
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö