Anmälan om ändring/upphörande av livsmedelsverksamhet

Om du gör större ändringar av lokalen eller din verksamhet ska du anmäla det skriftligt i förväg. Du ska också anmäla om du upphör med din verksamhet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: