Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om dagvattenanläggning

Enligt 9 kap. 2 § miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Observera att anmälan ska göras senast sex veckor innan anläggningen börjar byggas.

Publicerad den: 2019-03-27 14.17
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö