Anmälan om driftstörning - avvikelse

Enligt 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll)

Senast uppdaterad: 2021-07-12 10.37

Publicerad: 2019-03-27 13.43
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö