Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om installation av cistern för förvaring av farlig vätska under mark

Enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5).

Senast uppdaterad: 2020-12-22 15.27

Publicerad: 2019-03-27 14.01
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö