Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om installation/avinstallation av cistern

Anmälan om installation av cistern enligt 1 kap. 1-3 §§ samt 4 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5). Tillsynsmyndigheten ska informeras vid installation av lagringsanordningar, eller hantering av brandfarlig vätska.

Anmälan om avinstallation av cistern enligt 6 kap 1 § samma föreskrift.

Publicerad den: 2019-03-27 13.59
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö