Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Miljöbalken 9 kap 6 §. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet.

Senast uppdaterad: 2020-12-22 15.23

Publicerad: 2019-03-27 13.36
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö