Anmälan om misstänkt matförgiftning

I formuläret kan du anmäla om du tror att du blivit matförgiftad av mat från en restaurang eller butik i Öckerö kommun.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö