Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.

Senast uppdaterad: 2020-06-22 14.31

Publicerad: 2019-03-27 13.41
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö