Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Om livsmedelsverksamheten du ska starta inte har kommunalt vatten måste du registrera din dricksvattenanläggning.

Senast uppdaterad: 2019-12-30 09.00

Publicerad: 2019-05-20 16.03