Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om sanering av förorenad byggnad

Sanering av förorenad byggnad enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Senast uppdaterad: 2021-07-12 10.41

Publicerad: 2019-03-27 13.46
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö