Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel enligt NFS 2015:2 och 2015:3, se även förordning 2014:425 om bekämpningsmedel.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö