Ansökan om att starta och driva fristående pedagogisk verksamhet

Om du vill starta en fristående förskola eller pedagogisk verksamhet måste du ansöka om till kommunen?

Fristående förskolor kan drivas som till exempel föräldrakooperativ eller per­sonal­kooperativ, av en stiftelse eller ett aktiebolag.

Såhär ansöker du:

Skicka din ansökan till diarium.bou@ockero.se

I ansökan ska du lämna uppgifter om bland annat:

  • mål och inriktning,
  • lokalisering och hur lokalerna är disponerade,
  • planerad organisation,
  • platsantal och åldersgrupper,
  • personal och kompetensnivå,
  • övriga handlingar som ska bifogas som underlag för barn- och utbildningsnämndens beslut.

Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden är den nämnd som ska godkänna din verksamheter. Därför påverkar tiderna för nämndens sammanträden hur lång tid det kan ta innan du får ditt godkännande.

Till Utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträdesplan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: