Ansökan om hantering av brandfarlig vara

Om ni ska hantera mer än en viss mängd brandfarliga varor måste ni först få tillstånd. Ett tillstånd är alltid tidsbegränsat och tillståndstiden beror bland annat på vilken typ av verksamhet som ni bedriver.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö