Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om hantering av brandfarlig vara

Om ni ska hantera mer än en viss mängd brandfarliga varor måste ni först få tillstånd. Ett tillstånd är alltid tidsbegränsat och tillståndstiden beror bland annat på vilken typ av verksamhet som ni bedriver.

Publicerad den: 2019-04-02 15.14