Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan om hantering av explosiva varor

Hantering av explosiv vara kräver vanligtvis tillstånd, med vissa undantag.

För att hantera explosiv vara i sådan mängd att den är tillståndspliktig krävs i regel någon form av utbildning. Detta behövs för att hanteringen ska bli så säker som möjligt.

Senast uppdaterad: 2019-09-04 11.18

Publicerad: 2019-04-12 13.24