Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hälsodeklaration vid anställning i företag med viss livsmedelshantering

Enligt Livsmedelslagen bör alla som hanterar oförpackade livsmedel i arbetet genomgå en hälsoundersökning före anställning.

Senast uppdaterad: 2019-12-30 09.00

Publicerad: 2019-05-20 16.11