Underlag för riskklassificering av livsmedelsanläggning

För att kunna placera din livsmedelsanläggning i rätt riskklass och besluta om den årliga kontroll-avgiften behövs fler uppgifter än för registrering.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö