Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansök om att bli en bidragsberättigad förening

För att bli en bidragsberättigad förening så behöver du fylla i ansökan här under och bifoga följande:

  • Stadgar
  • Verksamhetsplan
  • Drogpolicy (avser barn och ungdomsförening)
  • Protokoll från konstituerande möte
  • Plusgiro/bankgiro
  • Organisationsnummer

Du får ett bekräftelsemejl från Öckerö kommun efter att din ansökan har skickats.

Kontaktperson
Kontaktperson
Ordförande
Ordförande
Sekreterare * (obligatorisk)
Sekreterare
Kassör * (obligatorisk)
KassörFöreningen godkänner att personuppgifterna finns i föreningsregistret på www.ockero.se, samt i utskick och föreningskataloger
Föreningen godkänner att personuppgifterna finns i föreningsregistret på www.ockero.se, samt i utskick och föreningskataloger


E-tjänst: Lokalbokning Fri4

Senast uppdaterad: 2020-09-21 10.43

Publicerad: 2019-07-03 15.04
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö