Ansök om ledarutbildningsbidrag

Bidragen syftar till att stärka ledare som är aktiva i föreningens barn- och ungdomsverksamhet och/eller har styrelseuppdrag i föreningen. Kursen skall vara direkt kompetenshöjande med inriktning att öka ledarens kunskaper och förmåga i det direkta ledarutövandet i barn- och ungdomsgrupper. Kursen skall pågå minst 1 dag med snitt på minst 6 timmar. Bidrag kan inte sökas för s.k. inspirationskurser/konferenser.
Deltagare skall vara medlem i föreningen, inneha en ledarfunktion i föreningen samt vara minst 14 år. Kurser förlagda utanför Sverige skall i förhand beviljas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Bidrag utgår ej till anställda inom föreningen.
Bidrag: kurs- och reskostnader, max. 3.000:-/deltagare och kurs reskostnaden räknas efter billigaste färdsättet, förlorad arbetsförtjänst med max 700:-/arbetsdag
Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2 månader efter avslutad kurs.
Kursprogram och intyg skall bifogas ansökan.

Kontaktperson:
Kontaktperson:
Uppgifter om kursen (bifoga program)

Deltagande ledare


Medlem i föreningen (kursdeltagare 1):
Medlem i föreningen (kursdeltagare 1):


Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 1):
Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 1):Medlem i föreningen (kursdeltagare 2):
Medlem i föreningen (kursdeltagare 2):


Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 2):
Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 2):Medlem i föreningen (kursdeltagare 3):
Medlem i föreningen (kursdeltagare 3):


Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 3):
Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 3):Medlem i föreningen (kursdeltagare 4):
Medlem i föreningen (kursdeltagare 4):


Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 4):
Ledaruppdrag i föreningen (kursdeltagare 4):Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö